Önkormányzati hírek

____________________________________________________________________

Pályázatkiírás Gyergyóújfalu község kulturális és mûvelődési életének fellendítésére
    A pályázat megnevezése: Gyergyóújfalu község kulturális és mûvelődési életének fellendítése.

Pályáztató:
Gyergyóújfalu Község Polgármesteri Hivatala
A pályázat leadásának határideje: 2009. november 20.
Elbírálási határidő: 5 nap.

A pályázat célja: A kiírás által a Polgármesteri Hivatal a helyi kulturális és mûvelődési élet fellendítéséhez kíván hozzájárulni, a civil szervezetek munkáját szeretné ösztönözni.
Célcsoport: a pályázaton azok a civil szervezetek vehetnek részt, amelyek Gyergyóújfalu község területén fejtik ki tevékenységüket, és a 2009. évi helyi költségvetésből nem részesültek támogatásban. Az elbírálás során előnyt élveznek a község területén bejegyzett civil szerveződések. Egy szervezet csak egy alkalommal pályázhat.

Ágazatok:
A pályázati anyagnak a következőket szükséges tartalmaznia:
A pályázat keretösszege 20000 RON, a minimálisan elnyerhető összeg 500 RON, a maximálisan elnyerhető összeg 2000 RON. Eszközvásárlásra csak az elnyerhető összeg 50 százalékának felhasználása ajánlott.
A pályázat utófinanszírozású.
A pénzügyi elszámolások határideje 2009. december 30.
Beküldő:  Babos Attila  @   2009-11-10 10:25:16
____________________________________________________________________


2009 július 27-ei tanácsülés jegyzőkönyve
    A csatolt dokumentum tartalmazza a 2009 július 27-ei tanácsülés anyagát (román nyelven)

Napirendi pontok:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 28 mai 2009 și al ședințelor extraordinare din data de 10 și 22 iunie 2009
2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru lucrările de intervenții pentru obiectivul: „înființare și amenajare centru social” în localitatea Suseni
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru lucrarea „Extinderea rețelei de alimentare cu apă în Comuna Suseni, sat Suseni, Județul Harghita”
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației unui imobil înscris în domeniul public al Comunei Suseni
6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru lucrarea „Extinderea rețelei de canalizare în Comuna Suseni, Județul Harghita”
7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare pentru lucrările de intervenții pentru lucrarea „Reabilitarea parțială a rețelei stradale din Comuna Suseni, Județul Harghita”
8.    Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului cu titlul: „Proiect Integrat: Reabilitarea parțială a rețelelor stradale, Extinderea rețelelor de apă și canalizare, înființare centru social, Dotarea căminului cultural – comuna Suseni – Județul Harghita, satele Suseni și Chileni, beneficiar Comuna Suseni”
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Fundația „Șansa”
10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Asociația „Csipkebogyó”
11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Căminul Cultural din Comuna Suseni
12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2008
13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Memoriului justificativ: „Dotarea Căminului Cultural din Comuna Suseni”
14.    Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații
15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Suseni
16.    Probleme curente
Csatolt dokumentum:   Tanacsules 27 iulie.pdf   Méret:67.0kB
Beküldő:  Deák Endre  @   2009-09-11 12:21:58
____________________________________________________________________


2009 június 22-ei tanácsülés jegyzőkönyve
    A csatolt dokumentum tartalmazza a 2009 június 22-ei rendkivüli tanácsülés anyagát (román nyelven)

Napirendi pontok:

1.  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Suseni nr. 29/2009


Csatolt dokumentum:   extraTanacsules iunie 22.pdf   Méret:35.0kB
Beküldő:  Deák Endre  @   2009-09-11 12:16:44
____________________________________________________________________


2009 június 10-ei tanácsülés jegyzőkönyve
    A csatolt dokumentum tartalmazza a 2009 június 10-ei rendkivüli tanácsülés anyagát (román nyelven)

Napirendi pontok:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de organizare a pazei în comuna Suseni
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni
Csatolt dokumentum:   extraTanacsules iunie 10.pdf   Méret:40.0kB
Beküldő:  Deák Endre  @   2009-09-11 12:09:23
____________________________________________________________________


2009 május 28-ai tanácsülés jegyzőkönyve
    A csatolt dokumentum tartalmazza a 2009 május 28-ai tanácsülés anyagát (román nyelven)

Napirendi pontok:

1.    Aprobarea proceselor verbale ale ședinței ordinare din data de 9 aprilie 2009 și ședinței extraordinare din data de 11 mai 2009
2.    Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Căminului Cultural din comuna Suseni
4.    Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei speciale în vederea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Suseni
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Suseni
6.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
7.    Proiect de hotărâre privind schimbarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Suseni în Consiliul de Administrație al Școlii Generale „Elekes Vencel” din Suseni
8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 3/2009 și HCL nr. 55/2008 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2009
9.    Proiect de hotărâre privind înșușirea unei documentații cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară
10.    Probleme curente


Csatolt dokumentum:   Tanacsules majus 28.pdf   Méret:61.0kB
Beküldő:  Deák Endre  @   2009-09-11 11:53:09
____________________________________________________________________


2009 május 11-ei tanácsülés jegyzőkönyve
    
 A csatolt dokumentum tartalmazza a 2009 május 11-ei renkivüli tanácsülés anyagát (román nyelven)

Napirendi pontok:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate Nr. 2/2009, în localitatea Suseni, satul Chileni, amplasament: Zona arabil extravilan, beneficiar SC FODOR COMPANY SRL Suseni
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2009, Trimestrul II
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului pășune, în suprafața de 240 ha, aparținând domeniului privat al comunei Suseni

Csatolt dokumentum:   extraTanacsules majus 11.pdf   Méret:52.0kB
Beküldő:  Deák Endre  @   2009-09-11 10:56:06
____________________________________________________________________


2009 április 9-ei tanácsülés jegyzőkönyve
    A csatolt dokumentum tartalmazza a 2009 április 9-ei tanácsülés anyagát (román nyelven)

Napirendi pontok:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 26 martie 2009
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2009
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni
4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenți personali pe anul 2009
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment
6.    Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni
7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării revistei lunare „BARÁZDA”
8.    Proiect de hotărâre privind Regulamentul de pășunat al comunei Suseni
9.    Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare pe anul 2009
10.  Probleme curente
Csatolt dokumentum:   Tanacsules 9 aprilie.pdf   Méret:64.0kB
Beküldő:  Deák Endre  @   2009-09-11 10:44:09
____________________________________________________________________


2009 március 26-ai tanácsülés jegyzőkönyve
    A csatolt dokumentum tartalmazza a 2009 március 26-ai tanácsülés anyagát (román nyelven)

Napirendi pontok:

1. Aprobarea procesului verbal ale ședințelor anterioare din data de 13 și 26 februarie 2009 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară 
3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii de consultanță pentru realizarea documentației de finanțare și implementarea proiectului în vederea accesării de către COMUNA SUSENI a fondurilor nerambursabile din FEADR măsura 322
4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare pe anul 2009
5. Probleme curente

Csatolt dokumentum:   Tanacsules 26 martie.pdf   Méret:56.0kB
Beküldő:  Deák Endre  @   2009-05-07 16:26:46
____________________________________________________________________


2009 február 26-ai rendkívüli tanácsülés jegyzőkönyve
    A csatolt dokumentum tartalmazza a 2009 február 26-ai rendkívüli tanácsülés anyagát (román nyelven)

Napirendi pontok:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate Nr. 1/2009, în localitatea Suseni, amplasament: Zona arabil intravilan, beneficiar SC MONIKA IMPEX SRL Suseni
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului și Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară VOȘLĂBENI – SUSENI 
3. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale în vederea înscrierii în Cartea funciară
4. Probleme curente
Csatolt dokumentum:   extraTanacsules FEBR 26.pdf   Méret:55.0kB
Beküldő:  Deák Endre  @   2009-05-07 16:07:21
____________________________________________________________________


2009 február 13-ai tanácsülés jegyzőkönyve
    A csatolt dokumentum tartalmazza a 2009 február 13-ai tanácsülés anyagát (román nyelven)

Napirendi pontok:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare din data de 22 ianuarie 2009 
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 55/2008 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2009 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate Nr. 1/2009, în localitatea Suseni, amplasament:      Zona arabil intravilan, beneficiar SC MONIKA IMPEX SRL Suseni
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 14/2008
 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni
 6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale a unui imobil din proprietatea publică a comunei Suseni în      vederea înscrierii în Cartea Funciară
 7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale a Străzii „IGÉNYELTEK” în vederea înscrierii în Cartea        Funciară
 8. Probleme curente

Csatolt dokumentum:   Tanacsules 13 febr.pdf   Méret:69.0kB
Beküldő:  Deák Endre  @   2009-05-07 15:55:12
____________________________________________________________________

«« első oldal « előző oldal következő oldal »  utolsó oldal »»  

Önkormányzati hírek feltöltése