Hírek

Gyönyörű libáni ősz, rossz úttal

    
     Gyergyót vastag köd fojtogatja. Az ágakról csepeg a kicsapódott víz, nyálkás az úttest, az asztmások az ablakból sem szeretik az ilyen időt. De ki szereti? Kolumbán Imrével, Gyergyóújfalu polgármesterével Gyergyó legnyugatibb települése felé zötyögünk. Szerinte elfogadható, szerintem és az autósok szerint rossz úton. Nem járhatatlan, még csak nem is tengelytörő, de jobbat érdemelne Gyergyó és Udvarhely népe, bár tudunk róla, hogy az udvarhelyi megyei tanácsosoknak nem ez a legfontosabb útszakasz, amikor a javítások sorrendjéről kell dönteni. A gyergyói embereknek annál fontosabb, hiszen közismert vonzódásuk az udvarhelyiekhez. Nem elhanyagolható érv az sem, hogy Sikaszóig százával építettek székelyudvarhelyiek is hétvégi házakat, s nekik sem mindegy, hogy milyen úton jutnak el oda. Hallottunk biztató lehetőségekről is, egyik, a 2007–2013 közötti regionális fejlesztési terv, amely alapján EU-s pénzekből tennék rendbe az utat. A másik – egyelőre elméleti – lehetőség a banki hitel felvétele. S ha már van ilyen lehetőség is, miért ne álmodozzon az ember? A libáni út állapotán joggal bosszankodik az, aki tudja – s ki ne tudná? –, hogy az újfalvi andezitbánya köve másnak pattog az őrlőben, s aki tudja, hogy eddig akár a tartós kockakővel is ki lehetett volna rakni azt a félszáz kilométernyi utat, hogy ne legyen állandó gond az aszfalttal bevont, sérülékenyebb útfelület gyakori javítása. Kiérünk a ködből a verőfénybe. A libáni tetőn kaszálóházak, hétvégi házak. Nincsenek erre flancos villák. Mennyei béke árad a tájból. – Idén a medvék sem okoztak emberben vagy állatban kárt. A vaddisznókra lehetne panasz csupán – mondja a polgármester. Libán a Sikaszó-pataktól északra, az országút út két oldalán épült, kilométereken át tartó, gyéren lakott település. Egy szembejövő atyafival elbeszélget az „elnök". Tőle tudjuk, hogy Libánban virágzik az erdei eper (szamóca) és a buruslán (vadorgona). Barkás mogyoróágat magam is vághattam a libáni cserkésztábor udvarán. Ma mintegy 80 lélek lakja Libánt. Az ősztől bezárták iskoláját is, aminek csak a homlokzatára festett díszítés indája ígér szebb jövőt. Az elemisek Sikaszóba, a nagyobbak Zetelakára járnak le iskolába. Ide a zeteváraljai plébános jár fel szentmiseáldozatot bemutatni. Most takaros kis templom épül a régi kápolna helyén, mert főleg nyáron ugyancsak szűknek bizonyult a régi. Horváth Gábor építészmérnök tervei Barabás Zsolt gondnok elképzelései alapján készültek. Sokan adakoztak bőkezűen eddig is. Az önkormányzat a kővel, betonnal és 10 000 lejjel, a közbirtokosság 15 000 lejjel, de több a bőkezű vállalkozó is. E hét végére felkerül a tetőre a cserép is, ígéri Bálint István, aki mesterek hiányában most egyedül tesz-vesz az épülő templomban.
A régi libáni kápolna lebontás előtt 2006 augusztusában (nagyítható kép) A régi libáni kápolna lebontás előtt 2006 augusztusában (nagyítható kép)
A régi libáni kápolna lebontás előtt 2006 augusztusában       Fotó:Babos Attila
 Jobbról, a Szobásza-patak völgye után a Serbán-féle csárda ma is takarosan rendben tartott épülete. Már csak a román világban polgármester Serbán János menyecskéje, Juliska néni lakik benne. A szép Serbán-lányokat sokat emlegették. A férfiak sóvárogva, az asszonyok irigykedve. Kedves történetet is hallottam Farkas Ambrus bácsitól, barátom édesapjától a hetvenes években: „Török Ferenc, a lövétei születésű, csomafalvi esperes kerületi papi gyűlésbe kocsikázott Székelyudvarhelyre. A kocsis a csárda előtt megállította a lovakat, hogy bizony ő megszomjazott, ameddig a kocsis az ivóban hörpintgetett, Török Ferenc a tornácon üldögélt. Tréfás kedvű, igen jó ember volt az esperes. Zetelaka felől egy csapat cigány érkezett. Sok rajkó és néhány idősebb. Az esperes szóba elegyedett velük. Nevüket is kérdezte: Májlát Gábor, Májlát Mátyás, Májlát… Amikor az ötödik is Májlátnak mutatkozott be, az esperes megkérdezte: – Tán csak nem vagytok rokonai a főtiszteletű püspök úrnak? (Gróf Majláth Károly Gusztáv volt akkor a gyulafehérvári püspök.) – Mi azsok vónánk, instálom, csak ő elfajzsott – válaszolta a legöregebb." Libánban 39 házszámot tartanak nyilván. öt szalagfűrész, két italmérő és két üzlet működik a településen, a falu- és községhatáron – a régi megyehatáron – pedig egy pisztrángnevelde. A medencéktől pár száz métere a zetelakiak által Veresbükk-patak néven, az újfalviak által Határ-patak néven emlegetett patak siet a Sikaszóba. A nevelde bejáratával szemben áll a régi határkő, amit még az út építésekor, 1907-ben ástak be oda. Róla ma is leolvashatjuk, hogy Székelyudvarhely 31 km 236 m, Gyergyószentmiklós központjáig 29 km 200 m a távolság, aminek egy jelentős részét nem ártana legalább annyira rendbe tenni, mint az Újfalu végében hétfőn átadott 1,8 kilométeres szakaszt.
    Forrás: Hargita Népe
 Beküldő:  Babos Attila  @  2006-11-28 08:25 
____________________________________________________________________


Temetőkápolna Gyergyóújfaluban

         Mindenszentek napján Fülöp Béla plébános megáldotta a legnagyobb részt közadakozásból épült gyergyóújfalvi temetőkápolnát. (A közbirtokosság egymilliárd lejjel, az önkormányzat 700 millió lejjel támogatta az építkezést.) A nagyközségben Tekerőpatak és Kilyénfalva után ez a harmadik temetőkápolna, ami az utóbbi 3–4 évben épült. Felszentelését november 27-re tervezik.
    Forrás: Hargita Népe
A temetőkápolna.A temetőkápolna.
Oltár a temetőkápolnában.
 Beküldő:  Babos Attila  @  2005-11-05 10:25 
____________________________________________________________________


Újfalu az élenjárók között

    Az árvíz utáni helyreállítási munkálatokat ellenõrizte tegnap a gyergyói községekben Petres Sándor, a Hargita Megyei önkormányzat alelnöke. Csomafalva felõl hajtott Újfaluba, mert Csomafalváról még nem jelentették azt, amit a szomszéd községbõl: elvégezték az árvíz okozta károk helyreállítását, noha Csomafalván sem tétlenkedtek. újfaluban pedig akkor is elégedett lehetett a két, 750 millió régi lejbe kerülõ híd állapotát ellenõrzõ alelnök, ha csupán a hídon áthaladók – csaknem egyhangúra sikeredett – véleményét hallgatta volna meg: „életemben még soha ilyen jó nem volt e híd."
    Kolumbán Imrétõl, Újfalu polgármesterétõl tudjuk, hogy a megye illetékesei közbenjárásával kiutalt 1 milliárd lejbõl a két híd mellett még útszakaszjavítást is végeztek 250 millió lej értékben. A helyi plébános hiányában a községhez tartozó Kilyénfalva plébánosa szentelte meg tegnap délben a hidat. Az árvíz okozta károk helyreállításában újfalu önkormányzata az élenjárók között található – szólt az egymondatos alelnöki dicséret.
    Forrás: Hargita Népe
 Beküldő:  Babos Attila  @  2005-10-28 16:10 
____________________________________________________________________


Árvíz Újfaluban

    A Maros kilépett medrébõl, elöntve környezõ udvarokat és házakat.
Fotók az árvízrõl (fényképezte: Bányász József)

Fotó: Bányász József


Fotó: Bányász József
 Beküldő:  Babos Attila  @  2005-07-13 10:00 
____________________________________________________________________


Gyergyóújfalvi napok

    

95 éves rezesbanda

     Az idei Gyergyóújfalvi Napokat az ökörsütés, az alfalvi, csomafalvi és újfalvi önkormányzatok labdarúgócsapatai közötti mérkőzések, a fogathajtó bemutató, a gyergyószentmiklósi lovas bandérium jelenléte és a hagyományos éjfél utánig tartó táncmulatság mellett, illetve a központi élményt jelentő szombati, Sarlós Boldogasszony-napi búcsús szentmise után a 95 éves fúvószenekar ünneplése tette igazán emlékezetessé. Köszöntésére a kilenc jó nevű rezesbanda mellett eljöttek a marosvásárhelyi Harsona Négyes tagjai (Molnár Géza, Dávid János, Fábián András, Szabó Zsolt), akik a kultúrház szabadtéri színpadán koncerteztek, ízelítőt adva a fúvós muzsika szépségeiből. Nem keltett csalódást a műkedvelő együttesek bemutatkozása sem. Valamennyi (a parajdi, az alfalvi, a remetei, a ditrói, a csomafalvi, a tekerőpataki, a vaslábi, a csíkmadarasi és a Molnár Sándor vezette ünnepelt újfalvi) remekelt a találkozó kezdetén és végén eljátszott közös számok előadásában, megtalálta a számára legmegfelelőbb zenei műveket, s azok pontos előadásával igazi élményt sikerült nyújtania a szép számú közönségnek.
    A találkozón Kolumbán Imre polgármester köszöntötte az ünneplőket, a 95 éves fúvószenekart, Mihálydeák Kálmán versbe szedett rigmusai csak ráadások voltak a lelkes és önfeláldozó munkát végzők dicséretére.
    A 300 fúvós muzsikája és a ditrói csinos lányok, kék fehér ruhácskába öltözött menettáncos csoportja még sokáig emlékezetes élmény marad az újfalvi napok résztvevőinek, kedvet csináltak ahhoz, hogy a jövő esztendei falunapokon még többen tiszteljék meg jelenlétükkel a rendezvényt.
    Forrás: Hargita Népe
 Beküldő:  Babos Attila  @  2005-07-04 23:00 
____________________________________________________________________


Gyergyóújfalu támogatja az autonómiát

    A tegnap tartott rendkivüli ülésén Gyergyóújfalu tanácsa autonómia ügyében kiírandó helyi népszavazásról döntött.
     A tanács tagjai egyhangúan megszavazták a Székely Nemzeti Tanács azon kezdeményezését, hogy kiírják a népszavazást arra vonatkozóan, hogy a település lakossága akarja-e, hogy a Románia Parlamentje sarkalatos törvényt alkosson Székelyföld Területi Közigazgatási Autonóm Régió létrehozásáról.    
 Beküldő:  Babos Attila  @  2004-10-08 09:05 
____________________________________________________________________


Vasárnap tartják az RMDSZ előválasztásokat

    Vasárnap reggel 8-tól este 8 óráig várják várják állóúrnás elõválasztáson a gyergyói medence lakóit.
     Gyergyó-székben két képviselõjelölt indul, Melles Elõd újfalvi erdőmérnök és Becsek-Garda Dezső-Kálmán jelenlegi képviselõ. A több szavazatot elnyerõ jelölt az RMDSz megyei listáján a biztos befutónak tûnõ harmadik helyet kapja meg, a másik jelölt a hatodik helyre kerül a listán.
 Beküldő:  Babos Attila  @  2004-10-08 08:30 
____________________________________________________________________


Új alpolgármestere van a községnek

    Ma megtartották az önkormányzati testület alakuló ülését. Elekes Róbert személyében megválasztották a község alpolgármesterét, aki 10-5 szavazataránnyal nyert az eddigi alpolgármesterrel, Molnár Sándorral, szemben.
 Beküldő:  Babos Attila  @  2004-06-22 13:10 
____________________________________________________________________


Vizsgáztak az elemi iskola végzősei

    A gyergyóújfalvi "Elekes Vencel" átalános iskola VIII. osztályt végzett tanulói részt vettek a kisérettségin (az idéntől: országos tesztelés - teste naţionale). A 31 résztvevő tanulóból 20-an vizsgáztak sikerrel. A nagy akadályt a román nyelv és irodalom vizsga jelentette, mind a 11 sikertelen vizsgázó ebből a tantárgyból nem érte el az átrmenő jegyet, tehát a vizsgázok 64,51 százaléka vizsgázott sikerrel román nyelvből (az átmenő diákok jegyátlaga románból: 5,53).
Ez az arány elmarad a Gyergyó-medence magyar tannyelvű iskoláinak átlagától amely 80,61% a sikeresen vizsgázóknál, és 80,69% a román nyelvből sikeresen vizsgázókat illetően (jegyátlag románból -magyar tannyelvű iskolák átmenő diákjai - medenceszinten: 6,47).
     Matematikából a jegyátlag 7,09 (medenceszinten 7,17), magyar nyelvből 7,26 (medenceszinten 7,34) , választott tantárgyból (az újfalvi diákok a földrajzot választották) 8,65 (medenceszinten 8,38 -8,39 földrajzból-). A sikeresen vizsgázó diákok átlagos vizsgaeredménye 7,13 (medenceszinten 7,40 - 7,35 a magyar tannyelvű iskolákban-).
 Beküldő:  Babos Attila  @  2004-06-21 19:30 
____________________________________________________________________


Helyesbítés a választási eredményekkel kapcsolatosan

    A helyhatósági választásokon a község önkormányzati testületébe négy független tanácsos szerzett mandátumot: Bányász Árpád, Bernád Csaba (Tekerőpatak), Jére László és Molnár Sándor.
    Tehát az RMDSZ színeiben Sólyom István, Elekes Róbert, Molnár János, Salamon árpád, Deák László, Simon István, Horváth Sándor, Gál József, Melles Géza, Elekes Köllő Tibor és Gál István lesz helyi képviselő.
    Az önkormányzati testület alakuló ülésére 2004. június 22.-én 10 órakor kerül sor.
 Beküldő:  Babos Attila  @  2004-06-17 17:00 
____________________________________________________________________

«« első oldal «előző oldal  következő oldal »  utolsó oldal »»  

Hivatalos árfolyamok:
     
HUF 100 HUF = 1.3544 RON
EUR 1 EUR = 4.8737 RON
USD 1 USD = 4.0172 RON

Erdélyi portálok hírei:

 Krónika.ro

Magyarország lassúnak tartja az uniós vakcinabeszerzést, ezért kínai és orosz védőoltást is vásárol
Magyarország lassúnak tartja az uniós vakcinabeszerzést, ezért kínai és orosz védőoltást is vásárol
A Sinopharm kínai gyógyszergyártó koronavírus elleni vakcináinak gyártási folyamatait ellenőrizték Pekingben az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet (OGYÉI) szakértői - mondta el az MTI-nek szombaton telefonon nyilatkozó Lukács Ferenc, az Intézet Hatósági Ellenőrzési Főosztályána

Újabb kísérletet tett az Ullmann-palota felújítására a nagyváradi önkormányzat
Újabb kísérletet tett az Ullmann-palota felújítására a nagyváradi önkormányzat
Az első kudarc után másodjára is nekifut az Ullmann-palota felújításának a nagyváradi önkormányzat. Az impozáns szecessziós ingatlant idén feleannyi pénzből restaurálnák.

Már több mint 300 ezren feliratkoztak a koronavírus elleni oltásra az immunizáció második szakaszában
Már több mint 300 ezren feliratkoztak a koronavírus elleni oltásra az immunizáció második szakaszában
A legfrissebb adatok szerint 305.562-en iratkoztak fel a koronavírus elleni védőoltásra az oltáskampány második szakaszában - közölte szombaton a COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV).

Feladta óceánátkelési rekordkísérletét Rakonczay Gábor
Feladta óceánátkelési rekordkísérletét Rakonczay Gábor
Rakonczay Gábor feladta próbálkozását, hogy SUP-pal átevezze az Atlanti-óceánt és mentőhelikopter segítségével visszatért a szárazföldre.

Rekordot döntött az e-kereskedelem decemberben: megduplázódott az online rendelések száma a tavalyi évhez képest
Rekordot döntött az e-kereskedelem decemberben: megduplázódott az online rendelések száma a tavalyi évhez képest
Új számbeli és értékbeli rekordot döntöttek azok az online boltokban lebonyolított rendelések, amelyeket a Mechant Pro internetes kereskedelmi platform igazgat. A növekedés 83, illetve 99 százalékos 2019 decemberéhez képest. A legnagyobb rendelést, 40.000 euró értékben, decemberben jegyezték.

Folytatódik a lassú csökkenés, háromezer közelében maradt a napi esetszám
Folytatódik a lassú csökkenés, háromezer közelében maradt a napi esetszám
Csökkent az elmúlt 24 órában az egy nap alatt regisztrált koronavírusos esetek száma Romániában, összlétszámuk meghaladta a 691 ezret - közölte szombaton a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).

Az államfő után a román miniszterelnök is beoltatta magát koronavírus ellen
Az államfő után a román miniszterelnök is beoltatta magát koronavírus ellen
Megkapta szombaton a koronavírus elleni védőoltást Florin Cîţu román miniszterelnök. Előző nap Klaus Iohannis államfő is beoltatta magát.

Továbbra is kódolja nemzetközi közvetítései egy részét az M4 Sport, most például a kézilabda-vb-t
Továbbra is kódolja nemzetközi közvetítései egy részét az M4 Sport, most például a kézilabda-vb-t
A korábbi megannyi ígéret ellenére még mindig nem sikerül biztosítania a magyar közszolgálati televíziónak, hogy a határon túli nézők is megtekinthessék az M4 Sport valamennyi nemzetközi sportközvetítését, vagy legalább ezek többségét. A közmédia szerint a jogtulajdonosok okolhatók a külhoni magyarok körében nagy&erdely.ma

Ezek a legolvasottabb magyar történelmi könyvek
Ma Borvendég Zsuzsanna, a Magyarságkutató Intézet munkatársa a legnépszerűbb magyar történész. A hálózat pénze című új könyve alig több mint egy hónap alatt három kiadást ért meg és 10.000 példányban jelent meg.
Pénzt kapnak az orvosok, ha meggyőznek az oltásról
A háziorvosok minimum 30 lejt fognak kapni minden páciensük után, akit felírnak a COVID-19 ellen beoltandók várólistájára, ez az összeg 50 lejre nőhet, ha az illető családorvos oltásra alkalmas pácienseinek több mint fele jelentkezik oltásra.
Norvégiában sokan meghaltak a védőoltás miatt!
Norvégia figyelmeztet: kockázatos lehet a koronavírus elleni oltás az idősek számára. Az eredmények arra utalnak, hogy a mellékhatások okozták az idős, rendkívül gyenge immunrendszerű emberek halálát. Norvégiában eddig 33 ezer ember kapta meg a Pfizer és a BioNTech vakcina első dózisát.
Rengeteg falopást fülelt le a rendőrség Romániában
Több mint hatszáz ellenőrzést végeztek, és az akció során 184 bűncselekmény miatt indítottak büntetőjogi eljárást 89 személy ellen, valamint 121 bírságot róttak ki 210.000 lej értékben.
Online aláírásgyűjtésbe kezd a COVID-korlátozások miatt a Mi Hazánk
Itt az idő feloldani a kijárási tilalmat! - nyilatkozta Dúró Dóra, a Mi Hazánk alelnöke. A politikus hozzátette: aláírásgyűjtésbe kezdenek a magyarországi korlátozások enyhítéséért. Hangsúlyozta: Szlovéniában már megnyitották az uszodákat és edzőtermeket, Magyarországnak is lépnie kell!
Az Európai Bizottság cserbenhagyta az őshonos kisebbségeket
Egymilliónál is több aláírás gyűlt össze, de az Európai Bizottság szerint nincs hatásköre az EU-nak, hogy a kisebbségi jogvédelem terén jogszabályokat alkosson.
Január 29-ig lehet pályázni a sepsiszentgyörgyi ösztöndíjprogramra
Az ösztöndíjra azok a 35 év alatti diákok pályázhatnak, akik alap-, mesteri- vagy doktori képzésben vesznek részt bárhol a világban, és a disszertációjuk előkészítésén dolgoznak a folyó tanévben. A sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkezők bármilyen témában kutathatnak.
"Jelenleg káosz van a közalkalmazottak bérezésében"
Változtatni kell a szociális segélyek odaítélésének kritériumán úgy, hogy egyetlen rászoruló se maradjon ki, de támogatni kell a munkaképesek alkalmazását.


 Székelyhon.ro
   Gyergyószéki hírek

Világszinten is kezdik ismerni a gyergyói tervező társasjátékát
Világszinten is kezdik ismerni a gyergyói tervező társasjátékát
Ha ezer darabra érkezett volna megrendelés, már akkor is elégedett lett volna Incze Gábor, a TacTiki társasjáték megalkotója. Ehhez képest első körben ötezer darabot gyártanak, és Japántól Kanadáig számos országban van rá kereslet.

Már nem Hargita megyében a legalacsonyabb a fertőzöttségi arány
Már nem Hargita megyében a legalacsonyabb a fertőzöttségi arány
Eddig tartott a csökkenő tendencia, szombaton ismét megnövekedett az új fertőzések száma Hargita megyében, halálesetek viszont ezúttal sem történtek. A fertőzöttségi arány tovább növekedett, így már nem Hargita megyében a legalacsonyabb ez az érték az országban.

Városmenedzsere lett Gyergyószentmiklósnak
Városmenedzsere lett Gyergyószentmiklósnak
Angi Zoltán személyében városmenedzsert alkalmazott Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala. Feladata a pályázatíró, közbeszerzési, beruházási osztály koordinálása lesz, de részben a technikai igazgató munkakörét is betölti.

Új utcanévtáblákat helyeztek ki Gyergyószentmiklóson
Új utcanévtáblákat helyeztek ki Gyergyószentmiklóson
A lakók több éves kérésének tett eleget a városvezetés, miután pénteken új utcanévtáblákat helyeztek el a mellékgazdaság munkatársai Gyergyószentmiklóson, a Dr. Fejér Dávid utcában.  

Súlyos mínuszok: a vízvezetékeket is óvni kell a fagytól
Súlyos mínuszok: a vízvezetékeket is óvni kell a fagytól
A néhány napos szibériai hideg közeledtével az ivóvízhálózat, a vezetékek, csapok, vízórák fagy elleni védelmére biztatja a lakosságot a Maros megyei Aquaserv és a Hargita megyei Harvíz vízszolgáltató vállalat.

Tovább csökkent az új esetek száma Hargita megyében
Tovább csökkent az új esetek száma Hargita megyében
Újabb esetszámcsökkenést jegyeztek pénteken Hargita megyében, ahol halálesetek sem történtek az elmúlt 24 órában. A fertőzöttségi arány továbbra is a térségben a legalacsonyabb.

Kevesebb új esetet azonosítottak Hargita megyében
Kevesebb új esetet azonosítottak Hargita megyében
A korábbi naphoz képest csökkent az új fertőzések száma csütörtökön Hargita megyében, és halálesetek sem történtek a térségben az elmúlt 24 órában.

Legutóbb közel tíz éve volt olyan magas a segélyben részesülő állástalanok aránya, mint most
Legutóbb közel tíz éve volt olyan magas a segélyben részesülő állástalanok aránya, mint most
Közel tíz éve nem volt olyan magas a segélyben részesülő munkanélküliek száma, illetve az állástalanok összlétszámához képest mért aránya Hargita megyében, mint amit a legutóbbi adatok mutatnak.  transindex.ro
     Belföldi hírek

Bukarest után már Kolozsváron sem lehet oltásra jelentkezni, de platform már önmagában is gondokkal küzd
Apjok Norbert: a vélemények megoszlanak, de többségében a mandátum folytatása mellett szólnak
Florin Cîţu miniszterelnök is nyilvánosan olttatta be magát, de ő várhatóan nem indít el mém-cunamit
Miért nem tud minden krónikus beteg közvetlenül regisztrálni oltásra?
Az oltáskampány második szakaszában immunizálják a hajléktalanokat és a fogyatékossággal élőket is
Új tulajdonosa van az Erdély.ma hírportálnak és más lesz a főszerkesztője is
Ivan Patzaichin segít az USR-PLUS-nak megtalálni a Duna-delta rezervátumának kormányzóját
A tanároknak még a fele sem szeretné beoltatni magát