Hírek

Gyönyörű libáni ősz, rossz úttal

    
     Gyergyót vastag köd fojtogatja. Az ágakról csepeg a kicsapódott víz, nyálkás az úttest, az asztmások az ablakból sem szeretik az ilyen időt. De ki szereti? Kolumbán Imrével, Gyergyóújfalu polgármesterével Gyergyó legnyugatibb települése felé zötyögünk. Szerinte elfogadható, szerintem és az autósok szerint rossz úton. Nem járhatatlan, még csak nem is tengelytörő, de jobbat érdemelne Gyergyó és Udvarhely népe, bár tudunk róla, hogy az udvarhelyi megyei tanácsosoknak nem ez a legfontosabb útszakasz, amikor a javítások sorrendjéről kell dönteni. A gyergyói embereknek annál fontosabb, hiszen közismert vonzódásuk az udvarhelyiekhez. Nem elhanyagolható érv az sem, hogy Sikaszóig százával építettek székelyudvarhelyiek is hétvégi házakat, s nekik sem mindegy, hogy milyen úton jutnak el oda. Hallottunk biztató lehetőségekről is, egyik, a 2007–2013 közötti regionális fejlesztési terv, amely alapján EU-s pénzekből tennék rendbe az utat. A másik – egyelőre elméleti – lehetőség a banki hitel felvétele. S ha már van ilyen lehetőség is, miért ne álmodozzon az ember? A libáni út állapotán joggal bosszankodik az, aki tudja – s ki ne tudná? –, hogy az újfalvi andezitbánya köve másnak pattog az őrlőben, s aki tudja, hogy eddig akár a tartós kockakővel is ki lehetett volna rakni azt a félszáz kilométernyi utat, hogy ne legyen állandó gond az aszfalttal bevont, sérülékenyebb útfelület gyakori javítása. Kiérünk a ködből a verőfénybe. A libáni tetőn kaszálóházak, hétvégi házak. Nincsenek erre flancos villák. Mennyei béke árad a tájból. – Idén a medvék sem okoztak emberben vagy állatban kárt. A vaddisznókra lehetne panasz csupán – mondja a polgármester. Libán a Sikaszó-pataktól északra, az országút út két oldalán épült, kilométereken át tartó, gyéren lakott település. Egy szembejövő atyafival elbeszélget az „elnök". Tőle tudjuk, hogy Libánban virágzik az erdei eper (szamóca) és a buruslán (vadorgona). Barkás mogyoróágat magam is vághattam a libáni cserkésztábor udvarán. Ma mintegy 80 lélek lakja Libánt. Az ősztől bezárták iskoláját is, aminek csak a homlokzatára festett díszítés indája ígér szebb jövőt. Az elemisek Sikaszóba, a nagyobbak Zetelakára járnak le iskolába. Ide a zeteváraljai plébános jár fel szentmiseáldozatot bemutatni. Most takaros kis templom épül a régi kápolna helyén, mert főleg nyáron ugyancsak szűknek bizonyult a régi. Horváth Gábor építészmérnök tervei Barabás Zsolt gondnok elképzelései alapján készültek. Sokan adakoztak bőkezűen eddig is. Az önkormányzat a kővel, betonnal és 10 000 lejjel, a közbirtokosság 15 000 lejjel, de több a bőkezű vállalkozó is. E hét végére felkerül a tetőre a cserép is, ígéri Bálint István, aki mesterek hiányában most egyedül tesz-vesz az épülő templomban.
A régi libáni kápolna lebontás előtt 2006 augusztusában (nagyítható kép) A régi libáni kápolna lebontás előtt 2006 augusztusában (nagyítható kép)
A régi libáni kápolna lebontás előtt 2006 augusztusában       Fotó:Babos Attila
 Jobbról, a Szobásza-patak völgye után a Serbán-féle csárda ma is takarosan rendben tartott épülete. Már csak a román világban polgármester Serbán János menyecskéje, Juliska néni lakik benne. A szép Serbán-lányokat sokat emlegették. A férfiak sóvárogva, az asszonyok irigykedve. Kedves történetet is hallottam Farkas Ambrus bácsitól, barátom édesapjától a hetvenes években: „Török Ferenc, a lövétei születésű, csomafalvi esperes kerületi papi gyűlésbe kocsikázott Székelyudvarhelyre. A kocsis a csárda előtt megállította a lovakat, hogy bizony ő megszomjazott, ameddig a kocsis az ivóban hörpintgetett, Török Ferenc a tornácon üldögélt. Tréfás kedvű, igen jó ember volt az esperes. Zetelaka felől egy csapat cigány érkezett. Sok rajkó és néhány idősebb. Az esperes szóba elegyedett velük. Nevüket is kérdezte: Májlát Gábor, Májlát Mátyás, Májlát… Amikor az ötödik is Májlátnak mutatkozott be, az esperes megkérdezte: – Tán csak nem vagytok rokonai a főtiszteletű püspök úrnak? (Gróf Majláth Károly Gusztáv volt akkor a gyulafehérvári püspök.) – Mi azsok vónánk, instálom, csak ő elfajzsott – válaszolta a legöregebb." Libánban 39 házszámot tartanak nyilván. öt szalagfűrész, két italmérő és két üzlet működik a településen, a falu- és községhatáron – a régi megyehatáron – pedig egy pisztrángnevelde. A medencéktől pár száz métere a zetelakiak által Veresbükk-patak néven, az újfalviak által Határ-patak néven emlegetett patak siet a Sikaszóba. A nevelde bejáratával szemben áll a régi határkő, amit még az út építésekor, 1907-ben ástak be oda. Róla ma is leolvashatjuk, hogy Székelyudvarhely 31 km 236 m, Gyergyószentmiklós központjáig 29 km 200 m a távolság, aminek egy jelentős részét nem ártana legalább annyira rendbe tenni, mint az Újfalu végében hétfőn átadott 1,8 kilométeres szakaszt.
    Forrás: Hargita Népe
 Beküldő:  Babos Attila  @  2006-11-28 08:25 
____________________________________________________________________


Temetőkápolna Gyergyóújfaluban

         Mindenszentek napján Fülöp Béla plébános megáldotta a legnagyobb részt közadakozásból épült gyergyóújfalvi temetőkápolnát. (A közbirtokosság egymilliárd lejjel, az önkormányzat 700 millió lejjel támogatta az építkezést.) A nagyközségben Tekerőpatak és Kilyénfalva után ez a harmadik temetőkápolna, ami az utóbbi 3–4 évben épült. Felszentelését november 27-re tervezik.
    Forrás: Hargita Népe
A temetőkápolna.A temetőkápolna.
Oltár a temetőkápolnában.
 Beküldő:  Babos Attila  @  2005-11-05 10:25 
____________________________________________________________________


Újfalu az élenjárók között

    Az árvíz utáni helyreállítási munkálatokat ellenõrizte tegnap a gyergyói községekben Petres Sándor, a Hargita Megyei önkormányzat alelnöke. Csomafalva felõl hajtott Újfaluba, mert Csomafalváról még nem jelentették azt, amit a szomszéd községbõl: elvégezték az árvíz okozta károk helyreállítását, noha Csomafalván sem tétlenkedtek. újfaluban pedig akkor is elégedett lehetett a két, 750 millió régi lejbe kerülõ híd állapotát ellenõrzõ alelnök, ha csupán a hídon áthaladók – csaknem egyhangúra sikeredett – véleményét hallgatta volna meg: „életemben még soha ilyen jó nem volt e híd."
    Kolumbán Imrétõl, Újfalu polgármesterétõl tudjuk, hogy a megye illetékesei közbenjárásával kiutalt 1 milliárd lejbõl a két híd mellett még útszakaszjavítást is végeztek 250 millió lej értékben. A helyi plébános hiányában a községhez tartozó Kilyénfalva plébánosa szentelte meg tegnap délben a hidat. Az árvíz okozta károk helyreállításában újfalu önkormányzata az élenjárók között található – szólt az egymondatos alelnöki dicséret.
    Forrás: Hargita Népe
 Beküldő:  Babos Attila  @  2005-10-28 16:10 
____________________________________________________________________


Árvíz Újfaluban

    A Maros kilépett medrébõl, elöntve környezõ udvarokat és házakat.
Fotók az árvízrõl (fényképezte: Bányász József)

Fotó: Bányász József


Fotó: Bányász József
 Beküldő:  Babos Attila  @  2005-07-13 10:00 
____________________________________________________________________


Gyergyóújfalvi napok

    

95 éves rezesbanda

     Az idei Gyergyóújfalvi Napokat az ökörsütés, az alfalvi, csomafalvi és újfalvi önkormányzatok labdarúgócsapatai közötti mérkőzések, a fogathajtó bemutató, a gyergyószentmiklósi lovas bandérium jelenléte és a hagyományos éjfél utánig tartó táncmulatság mellett, illetve a központi élményt jelentő szombati, Sarlós Boldogasszony-napi búcsús szentmise után a 95 éves fúvószenekar ünneplése tette igazán emlékezetessé. Köszöntésére a kilenc jó nevű rezesbanda mellett eljöttek a marosvásárhelyi Harsona Négyes tagjai (Molnár Géza, Dávid János, Fábián András, Szabó Zsolt), akik a kultúrház szabadtéri színpadán koncerteztek, ízelítőt adva a fúvós muzsika szépségeiből. Nem keltett csalódást a műkedvelő együttesek bemutatkozása sem. Valamennyi (a parajdi, az alfalvi, a remetei, a ditrói, a csomafalvi, a tekerőpataki, a vaslábi, a csíkmadarasi és a Molnár Sándor vezette ünnepelt újfalvi) remekelt a találkozó kezdetén és végén eljátszott közös számok előadásában, megtalálta a számára legmegfelelőbb zenei műveket, s azok pontos előadásával igazi élményt sikerült nyújtania a szép számú közönségnek.
    A találkozón Kolumbán Imre polgármester köszöntötte az ünneplőket, a 95 éves fúvószenekart, Mihálydeák Kálmán versbe szedett rigmusai csak ráadások voltak a lelkes és önfeláldozó munkát végzők dicséretére.
    A 300 fúvós muzsikája és a ditrói csinos lányok, kék fehér ruhácskába öltözött menettáncos csoportja még sokáig emlékezetes élmény marad az újfalvi napok résztvevőinek, kedvet csináltak ahhoz, hogy a jövő esztendei falunapokon még többen tiszteljék meg jelenlétükkel a rendezvényt.
    Forrás: Hargita Népe
 Beküldő:  Babos Attila  @  2005-07-04 23:00 
____________________________________________________________________


Gyergyóújfalu támogatja az autonómiát

    A tegnap tartott rendkivüli ülésén Gyergyóújfalu tanácsa autonómia ügyében kiírandó helyi népszavazásról döntött.
     A tanács tagjai egyhangúan megszavazták a Székely Nemzeti Tanács azon kezdeményezését, hogy kiírják a népszavazást arra vonatkozóan, hogy a település lakossága akarja-e, hogy a Románia Parlamentje sarkalatos törvényt alkosson Székelyföld Területi Közigazgatási Autonóm Régió létrehozásáról.    
 Beküldő:  Babos Attila  @  2004-10-08 09:05 
____________________________________________________________________


Vasárnap tartják az RMDSZ előválasztásokat

    Vasárnap reggel 8-tól este 8 óráig várják várják állóúrnás elõválasztáson a gyergyói medence lakóit.
     Gyergyó-székben két képviselõjelölt indul, Melles Elõd újfalvi erdőmérnök és Becsek-Garda Dezső-Kálmán jelenlegi képviselõ. A több szavazatot elnyerõ jelölt az RMDSz megyei listáján a biztos befutónak tûnõ harmadik helyet kapja meg, a másik jelölt a hatodik helyre kerül a listán.
 Beküldő:  Babos Attila  @  2004-10-08 08:30 
____________________________________________________________________


Új alpolgármestere van a községnek

    Ma megtartották az önkormányzati testület alakuló ülését. Elekes Róbert személyében megválasztották a község alpolgármesterét, aki 10-5 szavazataránnyal nyert az eddigi alpolgármesterrel, Molnár Sándorral, szemben.
 Beküldő:  Babos Attila  @  2004-06-22 13:10 
____________________________________________________________________


Vizsgáztak az elemi iskola végzősei

    A gyergyóújfalvi "Elekes Vencel" átalános iskola VIII. osztályt végzett tanulói részt vettek a kisérettségin (az idéntől: országos tesztelés - teste naţionale). A 31 résztvevő tanulóból 20-an vizsgáztak sikerrel. A nagy akadályt a román nyelv és irodalom vizsga jelentette, mind a 11 sikertelen vizsgázó ebből a tantárgyból nem érte el az átrmenő jegyet, tehát a vizsgázok 64,51 százaléka vizsgázott sikerrel román nyelvből (az átmenő diákok jegyátlaga románból: 5,53).
Ez az arány elmarad a Gyergyó-medence magyar tannyelvű iskoláinak átlagától amely 80,61% a sikeresen vizsgázóknál, és 80,69% a román nyelvből sikeresen vizsgázókat illetően (jegyátlag románból -magyar tannyelvű iskolák átmenő diákjai - medenceszinten: 6,47).
     Matematikából a jegyátlag 7,09 (medenceszinten 7,17), magyar nyelvből 7,26 (medenceszinten 7,34) , választott tantárgyból (az újfalvi diákok a földrajzot választották) 8,65 (medenceszinten 8,38 -8,39 földrajzból-). A sikeresen vizsgázó diákok átlagos vizsgaeredménye 7,13 (medenceszinten 7,40 - 7,35 a magyar tannyelvű iskolákban-).
 Beküldő:  Babos Attila  @  2004-06-21 19:30 
____________________________________________________________________


Helyesbítés a választási eredményekkel kapcsolatosan

    A helyhatósági választásokon a község önkormányzati testületébe négy független tanácsos szerzett mandátumot: Bányász Árpád, Bernád Csaba (Tekerőpatak), Jére László és Molnár Sándor.
    Tehát az RMDSZ színeiben Sólyom István, Elekes Róbert, Molnár János, Salamon árpád, Deák László, Simon István, Horváth Sándor, Gál József, Melles Géza, Elekes Köllő Tibor és Gál István lesz helyi képviselő.
    Az önkormányzati testület alakuló ülésére 2004. június 22.-én 10 órakor kerül sor.
 Beküldő:  Babos Attila  @  2004-06-17 17:00 
____________________________________________________________________

«« első oldal «előző oldal  következő oldal »  utolsó oldal »»  

Hivatalos árfolyamok:
     
HUF 100 HUF = 1.3732 RON
EUR 1 EUR = 4.9212 RON
USD 1 USD = 4.1382 RON

Erdélyi portálok hírei:

 Krónika.ro

,,Holnap más kerülhet sorra" - Aggasztónak tartja az uszító üzenetek elharapózását a halállal megfenyegetett Asztalos Csaba
,,Holnap más kerülhet sorra
Asztalos Csabát, az Országos Diszkriminációellenes tanács (CNDC) elnökét halállal fenyegető felirat jelent meg a hétvégén Bukarestben, a belügyminisztérium közelében, a Forradalom tér egyik buszmegállójában. Az érintett feljelentést tett, lapunknak pedig elmondta: aggasztónak találja, hogy az elmúlt időszakban a kisebbségekhez tartoz&

A tanév meghosszabbítását és az évharmadokhoz való visszatérést sem zárja ki a tanügyminiszter, ha az a diákok érdekét szolgálja
A tanév meghosszabbítását és az évharmadokhoz való visszatérést sem zárja ki a tanügyminiszter, ha az a diákok érdekét szolgálja
Egyelőre az biztos, hogy a 2021-2022-es iskolai év szeptember 13-án kezdődik, de a szaktárca nem zárja ki sem az iskolai év meghosszabbítását, sem az évharmadokhoz való visszatérést, sem semmilyen más módszert, ami a tanárok, a diákok és a szülők képviselői szerint a tanulók érdekeit szolgálja - jelentette ki vasárnap a tanügyminiszter.&

Már csak hat szabad hely van fertőzöttek számára intenzív terápián, növelnék a kapacitást
Már csak hat szabad hely van fertőzöttek számára intenzív terápián, növelnék a kapacitást
Még hat szabad hely van az egész országban intenzív terápián - közölte vasárnapi sajtóértekezletén Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter. A miniszterelnök szerint el kell érni, hogy legalább 1600 intenzív terápiás hely legyen Romániában.

Bukaresti kórházbotrány: a miniszterelnök lemondást vár, de nem tudni, kiét
Bukaresti kórházbotrány: a miniszterelnök lemondást vár, de nem tudni, kiét
Lássuk, van-e még becsület Romániában - vetette fel vasárnap a bukaresti Foişor klinika COVID-19 kórházzá alakítását övező botrány kapcsán Florin Cîţu miniszterelnök. A kormányfő lemondásokat emlegetett, miután részt vett a beavatkozásokat irányító és koordináló országos központ (CNCCI) ül&eacute

Hosszú még az út, amíg felújíthatják Nyírő József szülőfalujának titokzatos várát
Hosszú még az út, amíg felújíthatják Nyírő József szülőfalujának titokzatos várát
Székelyzsombor egy aprócska, nagyrészt magyarok lakta Brassó megyei falu, mely két dologról nevezetes. Az egyik, hogy a falu szülöttje Nyírő József író, a másik pedig a település fölé magasodó dombon található parasztvár, egy folyamatosan romló állapotú, titokzatos műemlék, mely felújításra vár. Lőrincz K&am

Covid-19 elleni gyógyszert szabadalmaztak Oroszországban
Covid-19 elleni gyógyszert szabadalmaztak Oroszországban
Oroszországban szabadalmaztak egy új, MIR-19 elnevezésű koronavírus elleni gyógyszert - jelentette be vasárnap a szert fejlesztő Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökség (FMBA) Immunológiai Intézete.

Kevesebb az új fertőzött, de tovább nőtt az intenzív osztályon ápolt betegek száma
Kevesebb az új fertőzött, de tovább nőtt az intenzív osztályon ápolt betegek száma
Csökkent az egy nap alatt regisztrált koronavírusos esetek száma Romániában, összlétszámuk immár meghaladta az 1 006 000-et - közölte vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).

Csökken az oltakozási kedv Romániában, kevesen ,,vállalják be" az AstraZeneca vakcináját
Csökken az oltakozási kedv Romániában, kevesen ,,vállalják be
Kevesebb mint 600 ezren várakoznak a koronavírus elleni oltásra Romániában, elsöprő többségük - mintegy 500 ezer személy - a Pfizer-BioNtech által kifejlesztett vakcinájára iratkozott fel. Ugyanakkor 66 ezer adag AstraZeneca-vakcina áll kihasználatlanul az oltóközpontokban - írja a G4Media hírportál az országos regisztrációs platform aderdely.ma Székelyhon.ro
   Gyergyószéki hírek

Hargita megyében visszaesett a napi esetszám, a fertőzöttségi arány is csökkent
Hargita megyében visszaesett a napi esetszám, a fertőzöttségi arány is csökkent
Felére csökkent az új fertőzések száma a korábbi naphoz képest vasárnap Hargita megyében, és a fertőzöttségi arány is mérséklődött. Kórházban szintén kevesebb személyt ápolnak, de egy haláleset az elmúlt 24 órában is történt a térségben.

Sikerült értékesíteni a tavalyi széldöntések nyomán kitört fák nagy részét
Sikerült értékesíteni a tavalyi széldöntések nyomán kitört fák nagy részét
Több mint 1,7 millió köbméternyi fát döntött ki a tavaly februári szélvihar Hargita és Maros megyékben, ezért rendkívüli mértékben megnőtt a kitermelésre váró fatömeg. A felmérés, értékmegállapítás után meg is kezdődött az értékesítés és a kitermelés.

Az esetszám nőtt Hargita megyében, de kevesebben szorulnak kórházi ellátásra
Az esetszám nőtt Hargita megyében, de kevesebben szorulnak kórházi ellátásra
Emelkedett a napi esetszám szombaton Hargita megyében, ahol három haláleset is történt az elmúlt 24 órában. A fertőzöttségi arány szintén nőtt a térségben, a kórházban ápoltak száma viszont csökkent.

Sok még a kérdés a gyógyszertári gyorstesztelés bevezetésével kapcsolatban
Sok még a kérdés a gyógyszertári gyorstesztelés bevezetésével kapcsolatban
Sok még a megválaszolatlan kérdés az egészségügyi minisztérium által a patikákban bevezetésre tervezett gyorsteszteléssel kapcsolatban. A szaktárca mihamarabb megteremtené ennek a lehetőségét, a gyógyszertári ágazatban dolgozók viszont még azt sem tudják, ki kellene képzést biztosítson számukra.

A harmadik legkevésbé fertőzött megye Hargita
A harmadik legkevésbé fertőzött megye Hargita
A korábbi naphoz képest jóval kevesebb új fertőzést igazoltak pénteken Hargita megyében, halálesetek viszont az elmúlt 24 órában is történtek a térségben. A gyógyultak száma magas volt.

Mi van a maszkban? Mikroszkópos videón mutatjuk
Mi van a maszkban? Mikroszkópos videón mutatjuk
Járványos sebességgel kezdtek el terjedni az elmúlt időszakban az interneten azok a házi készítésű videók, amelyeken látszólag parazitákat, férgeket piszkálnak ki meleg vízbe áztatott steril arcmaszkokból. A Sapientia mikrobiológusának a segítségével jártunk a végére a sokakat elborzasztó jelenségnek.

Újabb vakcinaszállítmányok érkeztek
Újabb vakcinaszállítmányok érkeztek
Újabb vakcinaszállítmány érkezett Hargita megyébe, az oltóközpontok között 61 003 adag oltóanyagot osztottak szét szerdán. Maros megyébe 4016 dózis oltóanyagot küldtek.

A megyei önkormányzat építteti meg a gyergyószentmiklósi terelőút egy szakaszát
A megyei önkormányzat építteti meg a gyergyószentmiklósi terelőút egy szakaszát
Már idén el szeretnék kezdeni az előkészítő munkálatokat a gyergyószentmiklósi terelőút kiépítéséhez, ami az országutat kötné össze az Állomás utcával, Gyergyószárhegy irányából. A kivitelezést Hargita Megye Tanácsa vállalja fel. transindex.ro
     Belföldi hírek

Új autóbuszjáratot terveznek indítani Kolozsváron
Úgy tervezik, hogy április 15-től 100 ezer embert oltanak be naponta
Botrányos kórházkiürítés Bukarestben: Cîţu szerint most dől el, hogy van-e még becsület
Már csak 6 szabad intenzív terápiás ágy maradt az egész országban
Hosszabb tanév és évharmadok is szóba jöhetnek 2022-től az oktatási miniszter szerint
Hétfőn félmillió adag Pfizer-vakcina érkezik az országba, de mintha esne vissza az oltási kedv
Először haladta meg az 1500-at az intenzíven ápolt betegek száma
Hétfőtől lazítanak a temesvári korlátozásokon